5 důvodů, proč si s dětmi denně číst

5 důvodů, proč si s dětmi denně číst

Čtení s dětmi není jednorázová časová investice, mělo by být každodenní, a i když ukrojíme ze svého volného času, vrátí se nám investice v podobě rozšíření obzoru dítěte. S tím souvisí samozřejmě i lepší prospěch. A je toho mnohem více. Přečtěte si, jaké bonusy získáte pravidelným čtením knížek se svými dětmi. Dnešní sortiment knížek pro děti nabízí spoustu možností, jak dítě zaujmout a motivovat ho ke čtení. Při výběru vhodného čtiva pro ty nejmenší se setkáte s obrázkovými publikacemi, z nichž si snadno zapamatují poutavé příběhy, které si budou s radostí opakovat znovu a znovu. Postupem času se budete posouvat k zapeklitějším a náročnějším knížkám. Ty pomohou nejen k lepšímu porozumění textu a zachycení detailů, ale i k dalším pozitivům.

1. Rozšíření slovníku

Jaký je lepší způsob pro rozšiřování slovní zásoby, než je čtení? Tím, že si děti vtisknou slovo do paměti i po vizuální stránce, mají větší sklony k jeho dalšímu používání. Při čtení máte navíc možnost zastavit se u konkrétního slova, mluvit s dítětem o jeho významu a používat ho ve větách. To v případě sledování televize možné není. Pro ještě lepší zapamatování si slova zapisujte na papírky a později zopakujte. V případě, kdy se dítě učí slova cizího jazyka, je kartičková metoda jednoznačně jeden z nejlepších způsobu, jak si slovo zapamatovat.

rsz_dreamstime_m_1941526

2. Rozvoj fantazie

Když se dítě věnuje četbě a pozorně vnímá obsah, vytváří si v hlavě obrazy, které pomohou rozvíjet jeho fantazii. To může uplatnit v kreativní tvorbě po celý život. Kreativita a nápaditost je nutná pro řešení různých problémů, vymýšlení zajímavých projektů nebo při manuálních činnostech. V dospělosti se bez ní úspěšný člověk neobejde. Díky čtení si bude dítě lépe vědět rady v mnoha situacích, které ho v životě potkají.

3. Smysl pro vyprávění

Dítěti může čtení pohádek a dalších příběhů pomoct ve vyprávění těch vlastních. Díky čtení si dítě uvědomí, jak důležitou roli hraje posloupnost. Prostřednictvím příběhů získá smysl pro detail, a sám se tak může stát skvělým vypravěčem, od kterého se denně budete dovídat zajímavé novinky a informace ze školy. Rozvázaný jazyk je kromě toho základem dobrých vztahů dítěte s rodiči.

4. Lepší koncentrace

Jak aktivní tak pasivní čtení pomáhá k lepší soustředěnosti. Pokud dítě čte, snaží se koncentrovat nejen na písmena, ale i samotný obsah sdělení. Při pasivním čtení se sice soustředí pouze na obsah, ale i tak si dokáže zapamatovat mnoho detailů. Procvičujte paměť dítěte tak, že po dočtení celý příběh převypráví. Opět tak pomůžete k lepší fantazii, protože si dítě může některé věci domyslet podle svého a tím se dovíte více o jeho pohledu na danou věc.

5. Empatie a morální zásady

Při čtení získává dítě rozhled a přejímá určité vzorce chování. Z pohádek pochopí, co je dobré a co je zlé. Zároveň se u něj projevují emoce. Především pohádky povzbuzují vnitřní pocity – lítost i radost, napětí. Při posilování těchto emocí se v dítěti ukotví základy slušného chování, morální zásady a vnímání okolí.

Rada na závěr:

Ukažte dítěti světlé stránky čtení knížek. Když pochopí, že knížka není jen další

povinností ve škole, ale že s knížkou lze skvěle relaxovat a trávit volný čas, bude si čtení užívat

mnohem více a snáze si poradí s volným časem.