Děti už na nás čekaly

Včera byl krásný den.

Po roce jsme opět navštívili naši „testovací“ mateřskou školku ve Šternberku.

Děti už na nás čekaly, jejich zvídavá očka jenom zářila.  Než si pan kameraman vše nachystal, povídali

jsme si o prázdninách, o sourozencích, o školce.

Děvčátka jdou po prázdninách do první třídy a zjistili jsme, že budou chodit spolu na stejnou školu a do stejné třídy. Velmi se z toho radovala! Kubík, který doplnil trojici děvčat, bude předškolákem až příští rok, ale na šikovnosti mu tento fakt neubral vůbec nic.

Čím jsem starší, tím jsem nějaká citlivější. Dětská bezprostřednost, čistota a energie mě naprosto dostává.

Paní učitelka Levá, dětem připravila různá témata z naší novinky Učení s nápadem 2 – Obrazová část (velké karty) a z Učení s nápadem 2 – Praktická část. (malé karty do ruky na přikládání)

Objevila ještě další varianty využití pomůcky, které jsme v námětech na využití vůbec neměli. To víte,  praxe je praxe a paní učitelka má velké zkušenosti.

Děti pracovaly s kartami a pracovními deskami na stolečku nebo na koberci. Byly úžasné!

Děti, např. třídily podle významových okruhů. Co je zelenina? Co je ovoce? Co je obilí?

V jakých příbytcích bydlí zvířátka? Doplňovaly na pracovní kartu, jaké znají zimní, míčové, letní sporty …

Zakrývaly, co do řady nepatří, skládaly kobercové domino a mnoho dalšího.

Pomůcka je tak variabilní, že kdybychom měli vyzkoušet všechny varianty využití, byli bychom tam s dětmi do večera. 🙂

Každá doba nese svoje pro a proti. Jsem zastánce klasiky, a to používání smyslů při výuce.

Proto se hravou formou snažíme za použití smyslů upevnit dovednosti a znalosti dětí a zároveň budovat sociální vazby s kamarády, rodiči, sourozenci, prarodiči.

Čtení s porozuměním je další oblast, kterou chceme rozvíjet. Cítím to jako naši povinnost.

Děti opravdu neumí dát souvislou větu dohromady. Neumí naslouchat, nerozumí psanému textu, nesoustředí se, neumí poznávat zvířata, české pohádkové bytosti, barvy, symboly…

Nejsme tady od toho, abychom hledali viníka.

Chceme prostě pomáhat všem, kteří věří v to, že pomocí smyslů si předškolní děti lépe osvojí a zapamatují probírané učivo. Děti si potřebují věci tak zvaně „osahat“.

Spolupracujeme s úžasnou textařkou Dagmar Pernickou, která je nejen úžasný člověk, ale také píše nádherné pohádky a příběhy pro děti. Děti je mají moc rády. Velice si také cením spolupráce s akademickou malířkou Veronikou Balcarovou a malířkou Ivetou Autratovou. Jedním slovem, skvělý tým, který se zaměřuje na tvorbu pro děti a pohladí je svými obrázky a texty na duši. Velké a speciální poděkování patří autorkám pomůcek a celému mému týmu, kteří věří v naši cestu.

Nespěchejme tolik prosím!

Jsme tady pro vás, nezapomeňte!

S úctou

Alena Finsterlová

https://www.ucenisnapadem.cz/uceni-s-napadem-2-prakticka-cast/

https://www.ucenisnapadem.cz/uceni-s-napadem-2-obrazova-cast/