Počítáme do 20. Hra Řetízky.

Hra Řetízky se dá využít jak ve skupině, tak i pro jednotlivce.

Každý žák dostane jednu barvu řetízku a řadí příklady za sebou tak, že výsledek příkladu na první kartičce se rovná prvnímu číslu na následující kartičce. Žáci si snadno zkontrolují, zda počítali správně tak, že výsledek posledního příkladu je počátečním číslem prvního příkladu.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=dmPTOtwEH2s