Počítáme do 20. Sčítání a odčítání do lavice.

Soubor obsahuje 1450 karet v číselném oboru do 20 bez přechodu a s přechodem přes 10.

Stačí jen sundat víko a máte zde vše, co potřebujete až pro 30 žáků.

V krabici najdete příručku pro učitele, v níž je 19 her a námětů, jak s naším souborem pracovat.

Všechny demonstrační karty jsou oboustranně zalaminované, tedy i popisovatelné a mají zaoblené rohy pro snadnou manipulaci. Tyto karty jsou přehledně řazeny v šesti přihrádkách a jsou barevně označeny – např. v první červené přihrádce jsou příklady, kdy jednociferné číslo přičítáme k číslu 10.

Stejně jako u násobilky, tak i u sčítání a odčítání je pro děti velice důležitá názornost, a proto i v našem souboru „Počítáme do 20“ najdete tabulky součtů a rozdílů, kde na jedné straně máte součty a rozdíly vytištěné a na druhé straně jsou tyto tabulky prázdné. Další tabulkou je mazatelná tabulka na grafické znázornění, kdy děti pomocí dohodnutých symbolů fixami vyznačují součty nebo rozdíly.

Oproti násobilce jsou v tomto souboru navíc číselné osy. Číselná osa je velice důležitá pro podporu v počáteční fázi při vyvozování, ale i při dalších početních výkonech. Na kartičkách jsou dva typy os, jedna je s čísly a druhá je prázdná.

K hravému a zábavnému procvičení učiva slouží několik připravených her.

Najdete zde Domino – modré je bez přechodu přes 10 ve třech sadách a zelené domino s přechodem přes 10 také ve třech sadách. Máme zde také popisovatelné a mazatelné tabulky na hru Bingo. Další hrou jsou „Početní řetízky“, kterou máte také v několika sadách a barevně rozlišenou. Je nutné tyto řetízky rozstříhat podle naznačených čar a řetízky si vložit do připravených pytlíčků. Další hry jdou hrát i s demonstračními kartami nebo s kartami s barevným výsledkem a návody na tyto hry najdete v příručce pro učitele.