Didaktické příběhy v obrazech

 
garance_kvalitygarance_vraceni_penezgarance_podpory
 

2 700

Pomůcka je určena především pro nižší stupeň základních škol

(pro děti od 7 do 10 let).

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.

Ke každému zboží přikládáme do krabice drobný dárek pro děti v podobě záložek.

Prosím do objednávky zadávejte aktuální email, na který odešleme obratem pracovní listy ke stažení.

Více níže

Popis

Didaktické příběhy v obrazech, slouží pro frontální, skupinovou, kontrolní samostatnou práci nebo pro rychlé žáky s IVP (např. nadané děti s rychlejším tempem práce.)

Pomůcka je primárně určena pro výuku jazyka českého, kdy splňuje svými texty požadavky čtenářské gramotnosti:
 • příběhy jsou psány pozitivně a skrývají v sobě zásady dobrého mezilidského chování, nabízejí vzorce řešení mezilidských vztahů s jistou dávkou laskavosti,
 • čtení příběhů se může stát součástí dlouhodobějšího programu dílny čtení,
 • podporuje sdílení společných zážitků dětí, společné hledání porozumění textu.

Pomůcka je určena především pro nižší stupeň základních škol (pro děti od 7-10 let).

Pracovní listy

Pracovní listy k příběhům mají přinést učitelům větší komfort při práci s pomůckou.

 • slouží k vyhledávání informací v textu a práci s textem
 • ke každému příběhu jsou zpracovány tři pracovní listy, které vždy obsahují: část příběhu, doplnění slov v příběhu, 10 otázek k textu.
 • každý příběh s úkoly je koncipován tak, aby časově zahrnul jednu vyučovací hodinu čtenářské dílny, popř. je možno vybírat jednotlivé otázky podle toho, jaký prostor chce učitel textu věnovat.
 • příběhy v obrazech jsou vytvořeny tak, aby se co nejvíce eliminovaly situace ve vyučování i běžném životě, kdy dítě neví, o čem byl právě přečtený text.
 • 10 příběhů – formát A3 – z lícové strany obrazu je dějová ilustrace a z rubové strany je text příběhu.

Názvy didaktických příběhů:

Jak chtěl hříbek do světa, Klárčin bylinkový čaj, Kočičí hra, O motýlovi z pošty, O pokladu ve staré skříni, Proč nesmíme krmit ježka, Na ovoci se objevila vánoční hvězdička, Psí láska k člověku, Vlkova sázka, Žabka kuňka a žabák Kuňk. Součástí pomůcky jsou také pracovní listy, které obdržíte emailem po zakoupení Didaktických příběhů v obrazech.

Texty příběhů jsou vhodné:

 • k nácviku hlasitého čtení, posilují rozvoj slovní zásoby, která je mnohdy příčinou neporozumění textu,
 • pomáhají také k samostatnému vyjadřování prostřednictvím řeči, písma nebo obrázku.
 • děti se učí lepšímu porozumění svému mateřskému jazyku, učí se spolupracovat, komunikovat mezi sebou a navazovat kamarádské vztahy.
 • zlepšují se sociální dovednosti dítěte a jeho verbální projev.
 • postavy, které zde vystupují, představují reálný svět lidí, ale některé příběhy mají jako hrdiny personifikovaná zvířata, posiluje se tím imaginace čtenáře a v neposlední řadě i kladný vztah k přírodě.

Ilustrace k příběhům může učitel využít:

 • jako motivaci před 1. čtením.
 • nebo může být ilustrace využita po přečtení textu, při následném rozhovoru učitele s žáky.

Díky obsahu jednotlivých příběhů můžeme při práci s textem posílit i mezipředmětové vztahy mezi čtením, psaním, prvoukou (přírodovědou), vlastivědou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou.

Prvouka

Obrázky i texty mají své místo i v hodinách prvouky. Například v hodinách zaměřených na roční období, rodinu, nemoci (O pokladu ve staré skříni, Na ovoci se objevila vánoční hvězdička – Vánoce, Klárčin bylinkový čaj – nemoci, léčivé rostliny, O pokladu ve staré skříni – rodina, atd.).

Hudební výchova, výtvarná výchova

V těchto předmětech lze také využít pěkné obrázky jako motivaci, případně můžeme s žáky vybarvit příslušné stránky omalovánek, které jsou součástí souboru karet Písničky, básničky, příběhy v obrazech 1, 2.

Vlastivěda

Pomocí mapy lze zasadit některé příběhy přímo do regionu (Vlkova sázka – Beskydy, Na ovoci se objevila vánoční hvězda – Amerika), další příběhy jsou lokalizovány do různého sociálního, pracovního prostředí (pošta, nemocnice, méně známé atraktivní prostředí koliby apod.).

Autorkou textů je Mgr. Dagmar Pernická, nástěnné obrazy ilustrovala Iveta Autratová. Pracovní listy připravila Mgr. Helena Šnorichová, Mgr. Dagmar Pernická. Námět navrhla a zpracovala Bc. Alena Finsterlová.

Máte zájem o ukázku práce s textem?

Vyberte jeden z formulářů a obratem získáte jeden ze tří pracovních  listů k příběhu

O pokladu ve staré skříni.

Katalogové číslo: 000026. Kategorie: ,