Logo úkoly – procvičujeme C, Č

 
 

219

Tento obrazový materiál slouží k procvičení všech čtyř rovin, které jsou důležité ke správnému vývoji řeči.
1. rozvoj morfologicko syntaktické roviny (gramatická stránka řeči)
2. rozvoj lexikálně sémantické roviny (slovní zásoba, význam slov)
3. rozvoj foneticko – fonologické roviny (zvuková stránka řeči)
4. rozvoj pragmatické roviny (sociální uplatnění komunikace)

Pokud dítě vykazuje nápadné odchylky od správného vývoje řeči, je třeba zajistit odbornou logopedickou intervenci.

Materiál pro vás nachystala Mgr. Tereza Krulišová a obrázky ilustrovala akademická malířka Veronika Balcarová.

Na celý obrazový soubor i pracovní listy se vztahují autorská práva.

Více níže

Popis

Katalogové číslo: 000021S. Kategorie: , , ,