Online výukové materiály 1. Stupeň ZŠ – Mix – Multilicence – PDF

 
Akce novinka
garance_kvalitygarance_vraceni_penezgarance_podpory
 

3 846 3 000

Ucelené výukové soubory pro činnostní učení na 1. stupni ZŠ. A co v balíčku on-line materiálů najdete?

 • Vyjmenovaná slova – 224 souborů, + řešení
 • Násobilku 1-10 – Hravě a pohromadě,
 • Hry do anglického jazyka  3., 4., 5., třída.
 • Mediální výchovu pro 5. ročník. Projektové dny, krok za krokem. Rozsáhlý výukový materiál.

Multilicence. Kdykoliv se k souborům můžete vracet. Pracovat se soubory mohou všichni vaši učitelé.

Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

1. Vyjmenovaná slova – PDF

Vyjmenovaná slova je PDF dokument s 224 soubory, který obdržíte na vámi uvedený email po závazné objednávce. Vyjmenovaná slova se děti učí od 3. třídy. Často je to pro děti velmi obtížná látka, která jde s nimi i do dalších ročníků. Nestačí pouze umět vyjmenovat řady vyjmenovaných slov, ale musí zvládnout propojit i slova příbuzná a také číst s porozuměním a pochopit jejich význam.

Co pro vás máme?

Hry, zábavné úkoly, deskové hry, pracovní listy, dobble, kolíčkovanou, dokreslování, stříhání, lepení.

Vše na principu činnostního učení, to znamená, že si s dítětem „hrajete“ používáte hmat, čich, pohyb, zrak, sluch co nejvíce, a tak si lépe zapamatujete probíranou látku.

Prověřeno PRAXÍ a navíc nic nemusíte hledat, vše máte na jednom místě!

Připravte se bude to jízda!

3,2,1…START

Máme pro vás připraveno:

Jak na vyjmenovaná slova
Podrobný postup, krok za krokem.
7 deskových her (s návodem) na procvičení různých kombinací vyjmenovaných slov
200 kartiček k procvičování i/í a y/ý
200 úkolů + 200 řešení ( pracovní listy)

 • Dobble B – 13 karet
 • Dobble M – 13 karet
 • Dobble L – 13 karet
 • Dobble B, L, M – 31 karet
 • Dobble P – 13 karet
 • Dobble S – 13 karet
 • Dobble V, Z – 13 karet
 • Chytáky – Dej si Pozor – Komplet vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z
 • Kolíčkovaná nebo doplňovačka – 300 kartiček k procvičení i/í a y/ý
 • Kvarteto – Černý Petr – 32 karet k dotvoření
 • Kompletní přehled vyjmenovaných slov máte stále před sebou na stole – Plakátek
 • Rozlišování dvojic u vyjmenovaných slov – 68 černobílých obrázkových kartiček
 • Barevná vyjmenovaná slova určená k rozstříhání – B, L, M, S, P, S, V, Z
 • Vysvětlení významu některých slov – 60 kartiček
 • Obrázková vyjmenovaná slova – Lepíme do šablon Y, I – 68 obrázků

1099 Kč

2. Násobilka 1-10 – Prakticky a pohromadě – PDF

Násobilka 1-10 je rozdělena na dvě části, a to Násobilka 1-5 (12 souborů) a Násobilka 6-10 (14 souborů), který obdržíte na vámi uvedený email po závazné objednávce.

Prověřeno PRAXÍ a navíc nic nemusíte hledat, vše máte na jednom místě!

Připravte se…

3,2,1…START

Máme pro vás připraveno:

Násobilka 1-5 – prakticky a pohromadě

 • Jak na násobilku 1-5. Příprava na násobilku krok za krokem.
 • Vybarvi násobky 2, 3, 4, 5 a najdi v tabulce schovaný obrázek.  4 ks karet velikosti A4 + řešení.
 • Demonstrační karty -105 karet k rozstříhání, připravené k procvičování násobilky 1-5.
 • Já mám, kdo má – Hra pro násobení a dělení 1-5. 98 barevně rozlišených kartiček do ruky.
 • Vlastní pracovní sešit + návod, jak na to.
 • Početní řetězce – Housenky – 30 ks + řešení.
 • Deskové hry – 5 různých her velikosti A4. Potřebujete figurky a kostku. 1. verze vyškrtej všechna políčka, 2. verze  – Bingo
 • Násobkové řady. Skládejte násobkové řady a řekněte, jakou kulturní nebo přírodní památku jste složili. 10 obrázků A4.
 • Početní destičky – 256 příkladů na procvičení násobilky. Označ správný výsledek.
 • Násobilkové plakáty – 5 ks plakátů A4 s násobilkou 1-5.
 • Slovní úlohy – 48 kartiček do ruky – barevně rozlišeny podle násobilky.

 

Násobilka 6-10 – prakticky a pohromadě

 • Bludiště – 5 ks karet velikosti A4 + 1 karta A4 – řešení.
 • Demonstrační karty – 105 karet k rozstříhání, připravené k procvičování násobilky.
 • Nebe, peklo, ráj – 10 různě graficky zpracovaných karet A4, pro hru Nebe, peklo, ráj  + Návod na přípravu.
 • Zapiš do políček správný příklad – 36 příkladů.
 • Vlastní pracovní sešit + návod, jak si ho vyrobit.
 • Početní řetězce – Housenky – 30 ks.
 • Trimina – 5 ks karet na procvičení násobilky 6-10.
 • Deskové hry – 5 karet velikosti A4. Verze 1 – vyškrtej všechna políčka, verze 2 – Bingo
 • Násobkové řady. Skládej násobky a poznávej přírodní a kulturní památky. 5 karet A4.
 • Barevné násobilkové pexeso. 40 karet ke každé násobilce (6, 7, 8, 9, 10)
 • 256 příkladů na procvičení násobilky 6 -10. Označ správný výsledek.
 • 5 ks plakátů A4 s násobilkou 6-10.
 • Slovní úlohy – 54 kartiček do ruky rozlišené podle násobilky.

1099 Kč

3. Hry do anglického jazyka pro 3., 4., 5. ročník – PDF

Pro zpestření hodiny jsme pro vás připravili zábavné procvičování probíraného učiva v AJ. 

Na texty i obrázky se vztahují autorská práva!

Hry AJ – 3. třída

WARM UP – ZAHŘÍVAČKA

 • Kartičky jsou vhodné na úvod hodiny nebo pro oddechovou chvilku. 54 karet.
 • Žáci si úkoly mohou zadávat navzájem ve dvojících.
 • Kartičky je třeba vytisknout a nejlépe zalaminovat.

AJ –kolíčkovaná • Soubor obsahuje 42 karet ke „kolíčkování“.

Karty slouží k procvičení gramatiky v oblastech:

 • Sloveso TO BE (sloveso být)
 • Sloves CAN, HAVE GOT, LIKE
 • Slovní zásoby
 • WHAT –   WHERE – WHO – HOW

DOBBLE – ZVÍŘATA

 • Postřehová hra, kterou hrajeme s kulatými kartami
 • Každé dvě kartičky mají společný jeden symbol!
 • Úkolem je tento symbol najít a pojmenovat ho, samozřejmě v angličtině.
 • Hra obsahuje 31 karet –které můžete mezi žáky rozdělit
 • Na každé kartě je šest symbolů.
 • Hru můžete nechat hrát děti ve dvojicích.
 • Kruhová aktivita –každý žák má jednu kartičku, hrají ve dvojících se spolužákem po pravici, kdo rychleji najde společný obrázek. Na povel žáci předají svoji kartičku svému spolužákovi napravo/nalevo a zároveň novou kartičku dostanou.
 • Karty doporučuji zalaminovat, kvůli delší životnosti
 • Na kartách se objevuje následujících 31 obrázků zvířat:

I have got – Who has got (Já mám, kdo má)

 • Hra obsahuje 24 kartiček se základní slovní zásobou: ovoce, zelenina, hračky, lidské tělo nebo školní potřeby.
 • Kromě upevnění této slovní zásoby také trénujeme členy A, AN, SOME.
 • Upevňujeme vazbu se slovesem „have got“.
 • Trénujeme čtení a poslouchání.

Hry AJ – 4. třída

ANIMALS DOMINO

 • Hra obsahuje 28 dominových karet.
 • Na každé kartě je obrázek zvířete + popis dalšího zvířete, které má následovat
 • Aktivitu můžete využít jak v lavicích, tak individuálně nebo ve skupinách.
 • Cílem je seřadit za sebou karty tak, aby na sebe správně navazovaly.
 • Hru můžete dále také využít jako hru I have got –  who has got.
 • Kartičky doporučuji zalaminovat.

FIND THE WORDS

 • Soubor obsahuje 30 karet ke „kolíčkování“.
 • Karty slouží k procvičení slovíček z různých témat.
 • Žáci mají za úkol „zakolíčkovat“ nebo „zasponkovat“ vždy dvě slovíčka, která na kartičku nepatří (tzv. vetřelce)
 • Můžeme se ptát: „Proč jsi označil slovíčko glass?
 • V případě, že kartičky zalaminujete, mohou žáci kroužkovat fixem.
 • Stejně tak mohou fixem spojit obrázek uprostřed se správným slovíčkem.
 • Kartičky doporučuji zalaminovat.

SPEAKING CARDSHAVE GOT/ HAS GOT and THERE IS/ THERE ARE

 • Hra obsahuje 20 karet s tématy
 • Každá karta obsahuje 3-4 otázky na dané téma.
 • Karty si mohou žáci vylosovat, jak individuálně, tak do lavice.
 • Žáci dostávají náměty k tomu, aby procvičili anglickou gramatiku v oblastech:

Have got/Has got

There is/There are

 • Karty můžete využít i jako pohybovou aktivitu v hodině. Řeknete téma, žáci si musí vybrat z tématu jednu otázku a odpovědět na ni do sešitu, na papír či na mazací tabulku.

Hry AJ – 5. třída

AJ – kolíčkovaná -TIME

 • Soubor obsahuje 72 karet ke „kolíčkování“.
 • 48karet s analogovými hodinami
 • 24 karet s digitálním časem
 • Účelem je na kartě „zakolíčkovat“ správný údaj k obrázku.
 • Karty doporučuji zalaminovat vzhledem k životnosti.

Aj – FIND MISTAKE AND FIX IT

 • Materiál obsahuje 112   karet k   procvičení slovní zásoby a tvorby vět.
 • Dále k procvičení vytváření záporů či vytváření opaků přídavných jmen.
 • Karty jsou v přítomném čase prostém.
 • Použití: na kartách se setkáte se slovesy být, mít, umět a dalšími plnovýznamovými slovesy.
 • Karty můžete buď rozstříhat a náhodně procvičovat dané jevy, nebo nechat celou stránku, kterou zalaminujete, a mazacím fixem nechat žáky kroužkovat chyby.
 • Úkolem je najít na kartě chybu a opravit ji.
 • Žák si vybere kartičku a nahlas ji přečte. Úkolem žáka je větu opravit tak, aby zazněla správná varianta.

My father has got long hair. = My father hasn ́t got long hair.  = My father has got short hair.

650 Kč

4. Seznamte se „Média“ – 5. ročník – Nevěř všemu, co slyšíš – PDF

ÚVOD

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš

 

 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.

 

Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

 

Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli. Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

 

Mgr. Lucie Krulichová

OBSAH
Úvod
Cíle projektu
5. ročník: Nevěř všemu, co slyšíš
projektový den č. 1
projektový den č. 2
Závěrečný tip pro učitele

Seznam příloh
příloha č. 1 hodnotící systém
příloha č. 2 smajlící
příloha č. 3 kartičkový hodnotící systém
příloha č. 4 pravidla třídy
příloha č. 5 – šablona jogurt
příloha č. 6 etikety
příloha č. 7 masky
příloha č. 8 obrázky médií
příloha č. 9 tabulka na reklamní kvíz
příloha č. 10 odměna pro experta na reklamy
příloha č. 11 billboard
příloha č. 12 hlasovací lístky
příloha č. 13 autoři + text
příloha č. 14 ukázka profilu
příloha č. 15 dotazník
příloha č. 16 role v redakci
příloha č. 17 korektorské značky
příloha č. 18 text pro korekturu

 

Cíl projektu jako pětiletého cyklu je:

 • Žák zjistí, co jsou to média.
 • Žák se seznámí s důležitou rolí médií v naší společnosti.
 • Žák prohloubí znalosti v oblasti mediální výchovy.
 • Žák se seznámí s kritickým myšlením a naučí se s ním pracovat, tudíž vytvářet si vlastní názor.
 • Žák se naučí prezentovat vlastní postoje, názory i svou práci před ostatními.
 • Žák kriticky vyhodnotí, že všechny zprávy z médií nejsou pravdivé.
 • Žák se naučí pracovat s mediálním sdělením.
 • Žák se vzdělá v oblasti mediální gramotnosti aneb osvojí si schopnost, jak žít s médii.
 • Žák se naučí ověřovat si a zpracovávat informace.
 • Žák si osvojí sociální dovednosti při práci ve skupině.
 • Žák získává zodpovědnost za svou práci a dodržování daných pravidel.
 • Žák si osvojí schopnost sebehodnocení a sebereflexe.
 • Žák si osvojí schopnost hodnocení ostatních.
 • Žák se kreativně zapojí do skupinové práce.

Na celý PDF soubor se vztahují autorská práva.

998 Kč

Celkem za balíček s multilicencí 

3846 Kč.
Nyní za zvýhodněnou cenu

3000 Kč