Seznamte se „Média“ – 1. – 5. ročník – KOMPLET – PDF

Mediální výchova
 

4 800

Ucelený PDF projekt mediální výchovy od 1. do 5. třídy.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

 

ÚVOD

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli. Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Seznamte se – „média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku. Nejefektivnější je začít projekt zařazovat do výuky od první třídy, kdy žáci na své znalosti mohou postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Právě se setkáváte s jedinečnou pomůckou, která je založena na základě praxe v základním vzdělávání. Projekt je zcela přichystaný jen pro vás a dále již nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování. Tato pomůcka vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

Mgr. Lucie Krulichová

Na celý PDF soubor se vztahují autorská práva.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš

 

Cíl projektu jako pětiletého cyklu je:

 • Žák zjistí, co jsou to média.
 • Žák se seznámí s důležitou rolí médií v naší společnosti.
 • Žák prohloubí znalosti v oblasti mediální výchovy.
 • Žák se seznámí s kritickým myšlením a naučí se s ním pracovat, tudíž vytvářet si vlastní názor.
 • Žák se naučí prezentovat vlastní postoje, názory i svou práci před ostatními.
 • Žák kriticky vyhodnotí, že všechny zprávy z médií nejsou pravdivé.
 • Žák se naučí pracovat s mediálním sdělením.
 • Žák se vzdělá v oblasti mediální gramotnosti aneb osvojí si schopnost, jak žít s médii.
 • Žák se naučí ověřovat si a zpracovávat informace.
 • Žák si osvojí sociální dovednosti při práci ve skupině.
 • Žák získává zodpovědnost za svou práci a dodržování daných pravidel.
 • Žák si osvojí schopnost sebehodnocení a sebereflexe.
 • Žák si osvojí schopnost hodnocení ostatních.
 • Žák se kreativně zapojí do skupinové práce.

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku, který obdržíte ve formátu PDF na vámi uvedený email po závazné objednávce. Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Právě máte možnost získat jedinečnou pomůcku. Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování. Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat. Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.
Katalogové číslo: 000009S. Kategorie: