Soubor pracovních listů Ma (2., 3., 4., 5. třída) – tištěná verze

 

4 200

Ucelené  soubory pracovních listů pro celý školní rok.

Užijte si matematiku společně s žáky.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.

Více níže

Popis

Soubor pracovních listů je dokument, který obdržíte na vámi uvedený email po závazné objednávce.

Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok. Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.

Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Vzhledem k okamžitému doručení pracovních listů po objednání zboží a tudíž možnosti jejich stažení a kopírování není možné závaznou objednávku stornovat.

Na pracovní listy se vztahují autorská práva!

Obsah 2. ročník:

 1. čísla do 20
 2. porovnávání, zápis na ose, sčítání v druhé 10
 3. sčítání do 20 s přechodem
 4. odčítání do 20 s přechodem
 5. počítání do 20 s přechodem
 6. zásobník příkladů 1
 7. čísla do 100, porovnávání
 8. počítání po desítkách do 100
 9. přičítání jednociferného čísla k desítce
 10. odčítání do celé desítky
 11. sčítání dvojciferného čísla s číslem jednociferným bez přechodu přes základ
 12. odčítání jednociferného čísla od dvojciferného bez přechodu přes základ
 13. sčítání dvojciferného čísla s jednociferným typu 43 + 7
 14. odčítání jednociferného čísla od násobku čísla 10 typu 50 – 7
 15. sčítání a odčítání bez přechodu přes základ
 16. zásobník příkladů 2
 17. sčítání dvojciferného čísla s jednociferným s přechodem přes základ
 18. odčítání jednociferného čísla od dvojciferného čísla s přechodem přes základ
 19. sčítání/odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ
 20. zásobník příkladů 3
 21. násobení2
 22. dělení 2
 23. násobení/dělení 2
 24. násobení/ dělení 3
 25. násobení/dělení 2,3
 26. násobení /dělení 4
 27. násobení dělení 2, 3, 4
 28. násobení/dělení 5
 29. násobení/dělení 1, 2, 3, 4, 5
 30. zásobník příkladů 4
 31. geometrické tvary a tělesa
 32. čáry
 33. rýsování bod, čára
 34. čtvercová síť
 35. úsečka
 36. jednotky času 1
 37. jednotky času 2
 38. jednotky délky
 39. jednotky hmotnosti
 40. jednotky objemu

 

Obsah 3. ročník:

 1. počítáme do 100 bez přechodu.
 2. počítáme do 100 s přechodem
 3. počítáme do 100 s přechodem 2
 4. zásobník příkladů 1
 5. opakujeme násobení 1-5
 6. násobení/dělení 6
 7. násobení/dělení 1-6
 8. násobení/dělení 7
 9. násobení/dělení 1-7 + počítání se závorkami
 10. násobení dělení 8
 11. násobení/dělení 1-8
 12. násobení/dělení 9
 13. násobení/dělení 1-10
 14. zásobník příkladů 2
 15. písemné sčítání dvoumístných čísel bez přechodu + zaokrouhlování
 16. písemné sčítání dvoumístných čísel s přechodem
 17. čísla do 1000
 18. porovnávání čísel do 1000 II
 19. sčítání/odčítání po stovkách
 20. sčítání/odčítání bez přechodu do 1000
 21. písemné počítání bez přechodu
 22. písemné počítání s přechodem
 23. zásobník příkladu 3
 24. dělení se zbytkem 1
 25. dělení se zbytkem 2
 26. násobení a dělení mimo obor násobilky
 27. násobení násobků deseti
 28. dělení násobků 10
 29. zásobník příkladů 4
 30. převody jednotek délky
 31. převody jednotek času
 32. slovní úlohy čas
 33. geometrické tvary
 34. geometrická tělesa
 35. přímka, bod, úsečka
 36. polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek
 37. přímky – testové úlohy
 38. trojúhelník
 39. čtyřúhelník
 40. kruh, kružnice

 

Obsah 4. ročník:

 1. písemné sčítání a odčítání do 1000
 2. písemné dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem
 3. aritmetický průměr 1
 4. znázornění a rozvinutý zápis 10.000
 5. sčítání čísel do 10.000
 6. odčítání čísel do 10.000
 7. pamětné násobení a dělení
 8. písemné násobení čísel
 9. písemné dělení čísel
 10. písemné dělení se zbytkem
 11. zásobník příkladů 1
 12. písemné násobení dvojciferným číslem
 13. svět financí
 14. římské číslice
 15. čísla větší než 10.000 porovnávání, zaokrouhlování
 16. pamětné počítání nad 10.000
 17. písemné sčítání nad 10.000
 18. písemné sčítání/odčítání nad 10.000
 19. příklady se závorkami, posloupnost početních operací
 20. zásobník příkladů 2
 21. přímá úměrnost
 22. práce s grafy
 23. zlomky 1
 24. zlomky 2
 25. aritmetický průměr 2
 26. počítáme s milionem
 27. zásobník příkladů 3
 28. jednotky délky
 29. jednotky času
 30. jednotky objemu
 31. jednotky hmotnosti
 32. pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
 33. trojúhelníková nerovnost
 34. osa úsečky, střed úsečky
 35. obvod trojúhelníku
 36. obvod, obsah čtverce a obdélníku
 37. čtverec, obdélník slovní úlohy
 38. souměrné útvary, osa souměrnosti
 39. orientace v prostoru
 40. tělesa, výpočet povrch krychle a kvádru

 

Obsah 5. ročník:

 

 1. opakování 4. ročníku
 2. sčítání/odčítání do milionu
 3. početní operace, záporná čísla
 4. písemné násobení
 5. písemné dělení
 6. dělení se zbytkem
 7. slovní úlohy 1
 8. římské číslice
 9. průměr
 10. písemné dělení dvojciferným dělitelem
 11. čísla nad milion
 12. práce s daty 1
 13. zlomky 1
 14. zlomky 2
 15. počítáme se zlomky
 16. desetinná čísla
 17. sčítání desetinných čísel
 18. odčítání desetinných čísel
 19. práce s daty 2
 20. slovní úlohy 2
 21. jednotky hmotnosti
 22. jednotky délky
 23. jednotky objemu
 24. jednotky obsahu
 25. jednotky času 1
 26. jednotky času 2
 27. geometrické tvary, parkety
 28. úhlopříčky ve čtverci a obdélníku
 29. konstrukce trojúhelníku
 30. obvody geometrických tvarů
 31. obvody ve čtvercové mřížce souřadnice vrcholů
 32. konstrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku
 33. obsahy tvarů ve čtvercové síti
 34. obsahy obdélníku a čtverce
 35. obvody a obsahy
 36. osová souměrnost, shodnost a otáčení
 37. kruh, kružnice
 38. sítě krychle a kvádru, stavby z krychlí
 39. krychle, stavby a půdorysy
 40. povrch krychle a kvádru
Katalogové číslo: V2018. Kategorie: , , , Štítek: