Víte to jako první!

Víte to jako první!

Už se nemůžu dočkat, až vám povím novinku.

Popíšu vám sen, který se mi před několika měsíci zdál. Byl natolik živý, že…

Více v příběhu. 🙂

Příběh didaktického koberce – Hravě v hlavě!

Jednoho rána jsem vstala s hlavou plnou myšlenek. Dozníval ve mně dost intenzivně sen o koberci, který měl jasné barvy, tvar a obsah. Říkala jsem si, že na tom musím být už hodně zle, když se mi zdá o koberci. 🙂

To ráno mi to nedalo a pořád dokola a dokola jsem si malovala jeho podobu a najednou z čista jasna mi blesklo hlavou:  Vyrobím ho! Od té doby bylo všechno jinak.

Následovalo několik tvořivých měsíců, kdy jsem testovala, zjišťovala, jak správně didakticky koberec uchopit. Chtěla jsem, aby koberec splňoval požadavky mateřských škol, ale také paní učitelek prvních tříd ZŠ a v neposlední řadě také rodičů. Takový útulný průvodce první třídou nebo pomocník pro předškoláčky. Střípky se dávaly pomalu dohromady a… Od té doby uběhlo pár měsíců a didaktický multifunkční koberec je na světě. 

A není jeden, ale jsou rovnou tři! Český jazyk, matematika a anglický jazyk. Můj sen jsem ještě posunula dál a ke kobercům jsem vytvořila výukové karty k přikládání na koberec, které jsou tematicky rozděleny. Děti se tak hravou formou učí velká a malá písmena české i anglické abecedy, přikládají obrázky k písmenům na koberec. Učí se geometrické tvary, barvy, symboly a počítat. Později mohou hledat slova jednoslabičná, dvouslabičná, mohou karty různě třídit podle druhu, např., co je zelenina, co je ovoce, co roste na louce, která zvířata žijí v zoo, která zvířata jsou domácí a mnoho dalšího.

Navíc je to první produkt, který nabídneme nejen školám a školkám, ale i rodičům!

Velmi bych si přála, aby tento koberec propojoval generace – rodiče – dítě, prarodiče – dítě, sourozence, aby se pěstovaly pozitivní sociální vazby mezi nimi, a to co nejvíce. Dnes mě velmi mrzí, že jsem s dětmi nebyla na mateřské dostatečně dlouho. Moc je miluji a uvědomuji si, jak málo jsem s nimi byla v raném dětství. Podnikala jsem a „musela“ jsem do práce.

Dnes už čas nevrátím, o to více se snažím nyní dětem poskytnout pohodový domov, kde je máma, která je vždy vyslechne. Moje cesta vrcholové manažerky, až po poznání mého pravého já byla dlouhá, ale vyplatila se. Nyní mě moje práce neskutečně inspiruje. A možná právě proto mě naplňuje tvořit produkty zaměřené na výuku ve skupině, kde děti spolu diskutují, spolupracují, prožívají emoce, komunikují s učitelem, rodičem. Používají svoje smysly, a tak utužují svoje poznatky.

Vím, jak moc je důležité být spolu, být tu jeden pro druhého, naslouchat, komunikovat, mít pochopení…prostě být tím bezpečným přístavem. Prosím, tvořme s dětmi a věnujme jim čas, jak je to jen možné. Zahrňme je bezpodmínečnou láskou. Buďme ty mámy, které vytváří teplo domova. A mějme doma chlapy, kteří nám toto umožní. Vnímám, že klasický model rodiny se nějak vytrácí.

Děti jsou dar a jsem přesvědčena o tom, kolik lásky, času, porozumění do nich vložíme v dětství, tolik si toho odnesou do svých životů.

Přeji vám krásné tvoření s dětmi!

Alena Finsterlová

Vice o didaktických kobercích zde