Dětský multifunkční
didaktický koberec

Tři vzory  koberců: matematika, český jazyk, anglický jazyk.
Ke kobercům jsou vytvořeny ucelené sady výukových  karet k přikládání na koberec.

Jako dárek od nás dostanete praktický obal na přenášení koberce!

Důvod, který nás vedl k vytvoření multifunkčního didaktického koberce, byl jasný.

Děti mají čím dál větší problém soustředit se, komunikovat, porozumět psanému textu, poznávat zvířata, barvy, tvary a symboly. Proto se snažíme hravou formou za použití smyslů upevnit jejich dovednosti a znalosti a zároveň budovat sociální vazby s kamarády, rodiči, sourozenci a prarodiči.

Názory z praxe říkají, že pro předškolní děti je pro zapamatování a osvojení si učiva zásadní používání smyslů při výuce.

Děti si potřebují věci takzvaně „osahat“.

Nic nenahradí pohyb, hmat, čich… kdy dítě si pomocí smyslů lépe zapamatuje probírané učivo.

Použití koberce

Rodiče i učitelé zde naleznou návod jak hravou, formou své děti naučit pojmy, které po té uplatní při nástupu do MŠ nebo také při vstupu do první třídy ZŠ.

Na koberci jsou natištěny různé tvary, symboly, písmena, čísla, které jsou didakticky zpracované do ucelených skupin – abeceda, tvary, symboly, zvířecí rodiny, čísla a obrázkové karty.

Cílem multifunkčního didaktického koberce je:

 • naučit děti hravou a nenásilnou formou základům čtení, psaní, počítání, poznávání přírody apod.
 • rozvíjet klima dobrého vztahu v sociálních skupinách mezi dětmi, mezi žákem a učitelem, mezi dítětem a rodičem, apod.
 • pomůcka je i pro starší generaci méně technicky náročná, není složitá, mohou tedy uspět i prarodiče
 • zadávat účelné individuální úkoly, a tím pěstovat určitý smysl pro povinnost
 • utvářet u žáků schopnost naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí
 • učit děti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, projevovat pozitivní city v chování a jednání
 • vytvářet prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro dětskou sebedůvěru a seberealizaci
 • rozvíjet schopnost dětí (žáků) spolupracovat a pracovat v týmu
 • podpořit vkus, estetiku dětského vnímání

Máte zájem o úvodní část příručky pro učitele, rodiče?

Vyberte jeden z formulářů a obratem získáte úvodní část příručky s náměty k využití koberce.

Didaktický koberec – český jazyk

Předloha didaktického koberce obsahuje tyto témata:

 • velká tiskací písmena
 • malá tiskací písmena
 • ilustrované obrázky na přiřazování k písmenům
 • zvířecí rodiny – domácí zvířata
 • barevné geometrické tvary
 • symboly

Součástí koberce, aby byl didakticky plně funkční, může být přehledně uspořádaná krabička, která obsahuje 304 karet s obrázky velkých a malých tiskacích písmen české abecedy, barevných geometrických tvarů a symbolů, zvířecích rodin, obrázků k písmenům české abecedy apod., které slouží k přikládání na koberec. Děti podle klíče doplňují na koberec malé karty, které vkládají na předtištěné obrazy.

Hmotnost koberce – 1,6 kg, hmotnost krabičky s kartami – 1,1 kg.

Didaktický koberec – matematika

Předloha didaktického koberce obsahuje tyto témata:

 • číselnou osu
 • číslice 1-20
 • barevné geometrické tvary  – každý zvlášť dle daného počtu na kartě
 • barevné geometrické tvary –  daný počet tvarů je vyobrazen na jedné kartě
 • barevné symboly

Součástí koberce, aby byl didakticky plně funkční, může být přehledně uspořádaná krabička, která obsahuje 298 karet s obrázky číslic, barevných geometrických tvarů a symbolů, matematických znamének apod., které slouží k přikládání na koberec. Děti podle klíče doplňují na koberec malé karty, které vkládají na předtištěné obrazy.

Hmotnost koberce – 1,6 kg, hmotnost krabičky s kartami – 1,1 kg.

Didaktický koberec – anglický jazyk

Předloha didaktického koberce obsahuje tyto témata:

 • velká tiskací písmena
 • malá tiskací písmena
 • zvířecí rodiny – domácí zvířata
 • barevné geometrické tvary
 • symboly
 • číslice 0-9

Součástí koberce, aby byl didakticky plně funkční, může být přehledně uspořádaná krabička, která obsahuje 297 karet s obrázky velkých a malých tiskacích písmen anglické abecedy, barevných geometrických tvarů a symbolů, zvířecích rodin, obrázků k písmenům anglické abecedy, číslice 0-9, matematická znaménka apod., které slouží k přikládání na koberec. Děti podle klíče doplňují na koberec malé karty, které vkládají na předtištěné obrazy.

Hmotnost koberce – 1,6 kg, hmotnost krabičky s kartami – 1,1 kg.