Didaktické příběhy v obrazech

 

Pomůcka je určena především pro nižší stupeň základních škol (7-10 let) a slouží pro frontální, skupinovou, kontrolní samostatnou práci nebo pro rychlé žáky s IVP (např. nadané děti s rychlejším tempem práce).

Pomůcka je primárně určena pro výuku jazyka českého, kdy splňuje svými texty požadavky čtenářské gramotnosti:

  • příběhy jsou psány pozitivně a skrývají v sobě zásady dobrého mezilidského chování, nabízejí vzorce řešení mezilidských vztahů s jistou dávkou laskavosti,
  • čtení příběhů se může stát součástí dlouhodobějšího programu dílny čtení,
  • podporuje sdílení společných zážitků dětí, společné hledání porozumění textu,
  • slouží k vyhledávání informací v textu

Pomůcka obsahuje 10 nástěnných obrazů formátu A3.

Pro žáky jsou ke každému příběhu připraveny ke stažení 3 pracovní listy. Pracovní listy jsou ve formátu A4.

Autorka textů je Mgr. Dagmar Pernická, nástěnné obrazy ilustrovala Iveta Autratová. Pracovní listy připravila Mgr. Helena Šnorichová, Mgr. Dagmar Pernická. Námět navrhla a zpracovala Bc. Alena Finsterlová.

Máte zájem o ukázku práce s textem?

Vyberte jeden z formulářů a obratem získáte jeden ze tří pracovních  listů k příběhu

O pokladu ve staré skříni.

 Ve kterých předmětech můžete pomůcku dále využít?

Díky obsahu jednotlivých příběhů můžeme při práci s textem posílit i mezipředmětové vztahy mezi čtením, psaním, prvoukou (přírodovědou), vlastivědou, hudební výchovou, výtvarnou výchovou.

Prvouka

Obrázky i texty mají své místo i v hodinách prvouky. Například v hodinách zaměřených na roční období, rodinu, nemoci (O pokladu ve staré skříni, Na ovoci se objevila vánoční hvězdička – Vánoce, Klárčin bylinkový čaj – nemoci, léčivé rostliny, O pokladu ve staré skříni – rodina, atd.).

Hudební výchova, výtvarná výchova

V těchto předmětech lze také využít pěkné obrázky jako motivaci, případně můžeme s žáky vybarvit příslušné stránky omalovánek, které jsou součástí souboru karet Písničky, básničky, příběhy v obrazech 1, 2.

Vlastivěda

Pomocí mapy lze zasadit některé příběhy přímo do regionu (Vlkova sázka – Beskydy, Na ovoci se objevila vánoční hvězda – Amerika), další příběhy jsou lokalizovány do různého sociálního, pracovního prostředí (pošta, nemocnice, méně známé atraktivní prostředí koliby apod.).

Neplatíte poštovné ani balné