Dětský multifunkční didaktický koberec – český jazyk

 

4 500

Na koberci jsou natištěny různé tvary, symboly, písmena, které jsou didakticky zpracované do ucelených skupin – abeceda, tvary, symboly, zvířecí rodiny, obrázkové karty a čísla.

Součástí koberce, aby byl didakticky plně funkční, může být přehledně uspořádaná  krabička, která obsahuje 304 kartiček s obrázky,  které slouží k přikládání na koberec. Děti podle pokynů učitele, rodiče, prarodiče, doplňují na koberec malé karty, které vkládají na předtištěné obrazy.

K přemístění koberce slouží praktický obal s prostornou kapsou na krabičku s obrázkovými kartami. Kamkoliv půjdete, můžete vzít koberec s sebou.

Hmotnost koberce – 1,6 kg, krabička s kartami 1,1 kg. Rozměry koberce – 150×85 cm. Koberec i krabičku s kartami si můžete koupit i samostatně.

 

Zrušit výběr
Více níže

Popis

Cílová skupina uživatelů:

  • děti 4 – 7 let, především pro děti v předškolním věku a v 1., popřípadě ve 2. třídě ZŠ
  • pro rodiče, prarodiče, kteří upřednostňují tvořivou výuku v prostředí, které dítě důvěrně zná
  • pro učitele MŠ a 1. třídy ZŠ, kdy se pohodlně skupinka dětí usadí na koberci a pak podle pokynů učitele řadí karty na koberec
  • pro družinu – kde s pomocí paní vychovatelky si děti povídají o tématech na koberci, třídí karty, opakují učivo

Unikátnost multifunkčního didaktického koberce

Koberec je svým pojetím na trhu unikátní.

Je to kreativní propojení didakticky zpracovaného koberce (natištěné obrázky, čísla, písmena podle promyšleného návrhu s pedagogickým záměrem) a kartiček na přiřazování k symbolům na koberci.

Předtištěná předloha na koberci sloužící k rozvoji dítěte a jeho řečových schopností, jazykových dovedností, představivosti, fantazie, sebepojetí a slouží i k pěstování vůle a trpělivosti, a to buď ve školním prostředí, kde koberec může navodit pocit bezpečí z domova, a tudíž se nemusí dítě tolik stresovat, nebo ve svém pokoji doma, kdy dítě je obklopeno při tvorbě svými blízkými.

Dítě na koberci zároveň relaxuje. Dítě nemusí výuku provádět na židli u stolu, ale pohodlně na svém oblíbeném koberci, který ho motivuje k tvoření.

Koberec je skladný, kdykoliv srolujete a uložíte. Je pratelný na 30 °C a má protiskluzovou úpravu.

 

Formy práce s multifunkčním didaktickým kobercem

Koberec je didakticky zpracován a doplněn příručkou pro učitele a rodiče. Příručku obdržíte na Váš e-mail po zaplacení objednávky. Děti se prostřednictvím hry naučí barvy, tvary, symboly v barvách, ale také v jejich obrysech, velká a malá písmena české abecedy, rodiny domácích zvířat, určovat velikosti, co je větší a co menší, co je vepředu a co vzadu, co následuje jako další a mnoho dalšího, a to nenásilnou formou.

Dítě by mělo správnou kartu vybrat a také určit, kam kartu umístí, jak dané karty správně ke koberci přikládat a tím si nenásilně upevňuje učivo.

Dítě při činnosti zapojuje všechny svoje smysly i svoje emoce. Učí se komunikovat.

Dítě je kreativnější, umí si propojit souvislosti (např. přiloží písmeno velké A po té přiloží malé a k tomu doplní obrázek začínající na písmeno A). O obrázku si mohou dále povídat, nebo si zahrát divadlo. Obrázky, které děti přikládají k abecedě, se mohou využít také k různému tematickému řazení. Mohou např. hledat zvířata v lese, na louce, domácí zvířata, rostliny na poli, na zahradě, určovat co je ovoce a co je zelenina a mnoho dalšího.

V první třídě mohou děti skládat obrázky a slova, která začínají na písmenka podle pokynů paní učitelky, později mohou hledat jednoslabičná, dvouslabičná, trojslabičná slova. Slova získají tak, že je jednoduše odstřihnou z obrázku podle předtištěných čar. Odstřižené slovo i obrázek jsou označeny písmeny a čísly pro rychlou sebekontrolu.

Máte zájem o úvodní část příručky pro učitele, rodiče?

Vyberte jeden z formulářů a obratem získáte úvodní část příručky s náměty k využití koberce.