Mix souborů PDF pro 1. třídu – Multilicence

 

4 140 3 000

Ucelené výukové soubory pro činnostní učení na 1. stupni ZŠ. A co v balíčku on-line materiálů najdete?

 • Seznamte se média – 1. ročník – projektové dny krok za krokem. Rozsáhlý výukový materiál + Metodika + Multilicence.
 • Předškolák Tom a prvňačka EmaUcelený soubor pro přípravu předškoláka + Metodika + Multilicence.
 • SUDOKU Procvičujte logické myšlení
 • Balíček PEXESA  – Procvičujte nejen paměť a soustředění.

Multilicence. Kdykoliv se k souborům můžete vracet. Pracovat se soubory mohou všichni vaši učitelé.

Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

1.třída

ICT – projekt Seznamte se s médii

Seznamte se „Média“ je zcela přichystaný projekt na dva dny. Již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída – Seznamujeme se s médii

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš
 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.

Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby.

Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

1500 Kč

Prvňačka Ema a předškolák Tom

Ucelený ilustrovaný PDF soubor pro systematický rozvoj dětí v předškolním a mladším školním období.

Tato pomůcka je primárně určena pro tři oblasti, které na sebe navazují:

 1. Práce s předškolními dětmi
 2. Práce s prvními písmeny, slabikami a slovy v 1. ročníku ZŠ(M, L, S, P, T, J, A, E, I, O, U)
 3. Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

Zkušeným učitelům má tato pomůcka sloužit jako zásobník činností či inspirací pro jejich náročnou práci a třeba i usnadnit jejich přípravu na aktivity s dětmi. Pro začínající učitele může být tento materiál jakýmsi vodítkem, jak s dětmi pracovat metodicky a cíleně.

V této pomůcce naleznete:

 • 6 barevných sad kartiček – 295 obrázků
 • 8 barevných domečků + 8 grafomotorických cvičení
 • 1 list s pohádkou o Červené Karkulce k rozstříhání
 • přes 100 aktivit – ukázky vybraných aktivit na videích
 • Metodickou příručku, jak s dětmi na úkolech pracovat a jaké jim zadávat pokyny

 

2000 Kč

Sudoku

 Hru sudoku tvoří čtverec, který má čtyři řádky a čtyři sloupce.

Čtverec je rozdělen na čtyři menší čtverce.

Vaším úkolem je logicky doplnit chybějící obrázky tak, že se obrázky nebudou opakovat na řádku, v sloupci a v menším čtverci.

V každém řádku může být každý obrázek pouze jednou. V každém sloupci může být každý obrázek pouze jednou. V každém malém čtverci může být každý obrázek pouze jednou.

 

290 Kč

Balíček pexesa

Pexeso je oblíbená hra ke které stačí i dva hráči.

Při hře si procvičíte nejen paměť, ale i soustředění, zrakové vnímání, prostorovou orientaci a kognitivní dovednosti.

 

V souboru naleznete:

 1. pexeso s obrázky sportů a aktivit
 2. pexeso zvířátek a jejich stínů
 3. pexeso ptáci
 4. pexeso rostliny
 5. Pexeso abeceda

Na celý PDF soubor se vztahují autorská práva.

350 Kč

Celkem za balíček s multilicencí 

4100 Kč.


Nyní za zvýhodněnou cenu

3000 Kč