Mix souborů PDF pro 3. třídu – Multilicence

 

4 650 3 100

Ucelené výukové soubory pro činnostní učení na 1. stupni ZŠ. A co v balíčku on-line materiálů najdete?

 • Seznamte se média – 3. ročník – projektové dny krok za krokem. Rozsáhlý výukový materiál + Metodika + Multilicence.
 • Násobilka 6 – 10 – Násobilku vyvozujeme z toho, co děti už dobře znají, a to je sčítání. Začínáme opakovaným  sčítáním, které podpoříme zrakovým a sluchovým vnímáním. Multilicence.
 • Pracovní listy do AJ – 3. ročník +  omalovánky AJ Abeceda – 26 pracovních listů s řešením+ slovní zásoba + 46 námětů na hry + připravené hry. Multilicence.
 • Vyjmenovaná slova po M  – Hravé procvičování vyjmenovaných slov, dooble

Multilicence. Kdykoliv se k souborům můžete vracet. Pracovat se soubory mohou všichni vaši učitelé.

Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

3. třída

ICT – projekt Seznamte se s médii 

Seznamte se „Média“ je zcela přichystaný projekt na dva dny. Již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování

3.třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš
 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.

Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby.

Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

1500 Kč

Násobilka 6-10 prakticky a pohromadě 

Přichystané soubory pro zábavné procvičování a opakování násobilky.

 • Bludiště – 5 ks karet velikosti A4 + 1 karta A4 – řešení.
 • Demonstrační karty – 105 karet k rozstříhání, připravené k procvičování násobilky.
 • Nebe, peklo, ráj – 10 různě graficky zpracovaných karet A4, pro hru Nebe, peklo, ráj + Návod na přípravu.
 • Zapiš do políček správný příklad – 36 příkladů.
 • Vlastní pracovní sešit + návod, jak si ho vyrobit.
 • Početní řetězce – Housenky – 30 ks.
 • Trimina – 5 ks karet na procvičení násobilky 6-10.
 • Deskové hry – 5 karet velikosti A4. Verze 1 – vyškrtej všechna políčka, verze 2 – Bingo
 • Násobkové řady. Skládej násobky a poznávej přírodní a kulturní památky. 5 karet A4.
 • Barevné násobilkové pexeso. 40 karet ke každé násobilce (6, 7, 8, 9, 10)
 • 256 příkladů na procvičení násobilky 6 -10. Označ správný výsledek.
 • 5 ks plakátů A4 s násobilkou 6-10.
 • Slovní úlohy – 54 kartiček do ruky rozlišené podle násobilky.

 

 

1000 Kč

Soubor pracovních listů AJ  3. ročník + ABECEDA

V této pomůcce naleznete 22 pracovních listů ke kopírování a zároveň 26 listů s jejich řešením.

Ke každému tématu je pro vás připravena slovní zásoba. Slovní zásobu naleznete pro snadnou orientaci vás i žáků v přehledných tabulkách.

 

Pro zpestření hodin je zde pro vás 46 námětů na hry. Hry naleznete vždy u každého tématu.

 

Pracovní listy

 • Colours + solution str. 5-8
 • Hello and goodbye + solution str. 9-12
 • School + solution str. 13-16
 • Toys + solution str. 17-20
 • Shopping (This is, Do you like?) + solution str. 21-24
 • Fruit and vegetables ( like/ don ́t like) + solution str. 25-28
 • Fruit and vegetables – slovní zásoba + solution str. 29-30
 • My home + solution str. 31-34
 • My body I. (have got) + solution str. 35-38
 • My body II. + solution str. 39-42
 • Have got/ has got + solution str. 43-46
 • Sport (can/ can ́t) + solution str. 47-50
 • Pets (What is it? It is a…) + solution str. 51-54
 • Animals + solution str. 55-58
 • Numbers 0–10 + solution str. 59-62
 • Prepositions + solution str. 63-66
 • Present continuous + solution str. 67-70
 • Sloveso TO BE + solution str. 71–74
 • What time is it? + solution str. 75–78
 • Halloween + solution str. 79-81
 • Easter + solution str. 82-84
 • Christmas + solution str. 85–87

 

 

 

1600 Kč

Vyjmenovaná slova po M

Hry, zábavné úkoly, deskové hry, pracovní listy, dobble, kolíčkovanou, dokreslování, stříhání, lepení.

Vše na principu činnostního učení, to znamená, že si s dítětem „hrajete“ používáte hmat, čich, pohyb, zrak, sluch co nejvíce, a tak si lépe zapamatujete probíranou látku.

Prověřeno PRAXÍ a navíc nic nemusíte hledat, vše máte na jednom místě!

 

550Kč

Celkem za balíček s multilicencí 

4650 Kč.


Nyní za zvýhodněnou cenu

3100 Kč