Mix souborů PDF pro 4. třídu – Multilicence

 

5 950 4 200

Ucelené výukové soubory PDF pro činnostní učení na 1. stupni ZŠ. A co v balíčku on-line materiálů najdete?

 • Seznamte se média – 4. ročník – projektové dny krok za krokem. Rozsáhlý výukový materiál + Metodika + Multilicence.
 • Vyjmenovaná slova – komplet – 224 souborů pro hravé procvičení vyjmenovaných slov. Multilicence.
 • Pracovní listy do matematiky  – 40 pracovních listů, 40 listů s řešením – PEXETRIO – ZLOMKY. Multilicence.
 • 3 hry  do anglického jazyka – procvičujeme učivo zábavnou formou.

Multilicence. Kdykoliv se k souborům můžete vracet. Pracovat se soubory mohou všichni vaši učitelé.

Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

4. třída

ICT – projekt Seznamte se s médii 

Seznamte se „Média“ je zcela přichystaný projekt na dva dny. Již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování

4.třída – Zpracování informací z médií

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš
 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.

Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby.

Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

1500 Kč

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova je PDF dokument s 224 soubory, který obdržíte na vámi uvedený email po závazné objednávce.

Vyjmenovaná slova se děti učí od 3. třídy. Často je to pro děti velmi obtížná látka, která jde s nimi i do dalších ročníků.

Nestačí pouze umět vyjmenovat řady vyjmenovaných slov, ale musí zvládnout propojit i slova příbuzná a také číst s porozuměním a pochopit jejich význam.

 

Co pro vás máme?

Hry, zábavné úkoly, deskové hry, pracovní listy, dobble, kolíčkovanou, dokreslování, stříhání, lepení.

Vše na principu činnostního učení, to znamená, že si s dítětem „hrajete“ používáte hmat, čich, pohyb, zrak, sluch co nejvíce, a tak si lépe zapamatujete probíranou látku.

Prověřeno PRAXÍ a navíc nic nemusíte hledat, vše máte na jednom místě!

1900 Kč

3 hry pro zpestření hodin anglického jazyka

Pro zpestření hodiny jsme pro vás připravili zábavné procvičování probíraného učiva v AJ. Soubor PDF.

 • Dobble animals
 • Animals domino
 • Find mistake and fix it

 

 

650Kč

Pracovní listy do hodin matematiky

Pomůcka obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok.

Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.

Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Pomůcka obsahuje:

 1. Písemné sčítání a odčítání do 1000
 2. Písemné dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem
 3. Aritmetický průměr 1
 4. Znázornění a rozvinutý zápis 10.000
 5. Sčítání čísel do 10.000
 6. Odčítání čísel do 10.000
 7. Pamětné násobení a dělení
 8. Písemné násobení čísel
 9. Písemné dělení čísel
 10. Písemné dělení se zbytkem
 11. Zásobník příkladů 1
 12. Písemné násobení dvojciferným číslem
 13. Svět financí
 14. Římské číslice
 15. Čísla větší než 10.000 porovnávání, zaokrouhlování
 16. Pamětné počítání nad 10.000
 17. Písemné sčítání nad 10.000
 18. Písemné sčítání/odčítání nad 10.000
 19. Příklady se závorkami, posloupnost početních operací
 20. Zásobník příkladů 2
 21. Přímá úměrnost
 22. Práce s grafy
 23. Zlomky 1
 24. Zlomky 2
 25. Aritmetický průměr 2
 26. Počítáme s milionem
 27. Zásobník příkladů 3
 28. Jednotky délky
 29. Jednotky času
 30. Jednotky objemu
 31. Jednotky hmotnosti
 32. Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
 33. Trojúhelníková nerovnost
 34. Osa úsečky, střed úsečky
 35. Obvod trojúhelníku
 36. Obvod, obsah čtverce a obdélníku
 37. Čtverec, obdélník slovní úlohy
 38. Souměrné útvary, osa souměrnosti
 39. Orientace v prostoru
 40. Tělesa, výpočet povrch krychle a kvádru

1900 Kč

Celkem za balíček s multilicencí 

5950 Kč.


Nyní za zvýhodněnou cenu

4 200 Kč