Mix souborů PDF pro 5. třídu – Multilicence

 

5 400 4 200

Ucelené výukové soubory PDF pro činnostní učení na 1. stupni ZŠ. A co v balíčku on-line materiálů najdete?

 • Seznamte se média – 5. ročník – projektové dny krok za krokem. Rozsáhlý výukový materiál + Metodika + Multilicence.
 • Pracovní listy do českého jazyka – 50 pracovních listů, 50 listů s řešením, 280 úkolů s řešením + BONUS: hra „Tajemné slovo“ hra „Černý Petr” – tvary slov, velikonoční pracovní list, závěrečná práce
 • Pracovní listy do angličtiny – 25 pracovních listů, 25 listů s řešením, 45 námětů na hry. Hry –  kolíčkovaná-TIME , FIND MISTAKE AND FIX IT. Multilicence.
 • 60 slovních úloh s řešením na zadní straně  – počítáme do 1000

Multilicence. Kdykoliv se k souborům můžete vracet. Pracovat se soubory mohou všichni vaši učitelé.

Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

5. třída

ICT – projekt Seznamte se s médii 

Seznamte se „Média“ je zcela přichystaný projekt na dva dny. Již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování

5.třída – Nevěř všemu, co slyšíš

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš
 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.

Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby.

Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli.

Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

1500 Kč

Pracovní listy – Český jazyk

Pomůcka obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok.

Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.

Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Na pracovní listy se vztahují autorská práva!

 1. třída
 • 50pracovních listů, 50 listů s řešením
 • 280úkolů s řešením

 

 • BONUS:
  • hra „Tajemné slovo“
  • hra „Černý Petr – tvary slov“
  • velikonoční pracovní list, závěrečná práce

1300 Kč

Pracovní listy – Anglický jazyk

Dovolte mi, abych vám představila novou didaktickou pomůcku do hodin anglického jazyka pro 5. ročník. V této pomůcce naleznete 25 pracovních listů ke kopírování a zároveň 25 listů s jejich řešením. Ke každému tématu je pro vás připravena slovní zásoba. Slovní zásobu naleznete pro snadnou orientaci vás i žáků v přehledných tabulkách.

Pro zpestření hodin je zde pro vás 45 námětů na hry. Hry naleznete vždy u každého tématu.

Na závěr souboru se můžete těšit z připravených her. Dále je můžete použít pro výplň času, pokud někteří žáci budou mít zadanou práci hotovou.

 • Cardinal numbers + solution str. 5-8
 • Ordinal numbers + solution str. 9-11
 • Alphabet + solution str. 12-15
 • My class + solution str. 16-19
 • Past simple questions + solution str. 20-23
 • Countries and nationalities + solution str. 24-27
 • Personal information, WH-questions + solution str. 28-31
 • Shopping (can/ can ́t) + solution str. 32-35
 • How much is it? (clothes) + solution str. 36-39
 • Present continuous questions+ solution str. 40-43
 • Present continuous tense + solution str. 44-47
 • Comparison of adjective + solution str. 48-52
 • Hobbies + solution str. 53-56
 • Prepositions + solution str. 57-60
 • I would like + solution str. 61-64
 • Some/ any/ a/ an + solution str. 65-68
 • Present simple positive tense + solution str. 69-72
 • Present simple negative tense + solution str. 73–75
 • Present simple questions + solution str. 76-79
 • Have/ has got + solution str. 80–83
 • Have to/ must/ musn ́t + solution str. 84–86
 • Future tense (will) + solution str. 87–90
 • Halloween + solution str. 91-93
 • Christmas + solution str. 94-96
 • Easter + solution str. 97-99

Připravené hry

Kolíčkovaná -TIME

Soubor obsahuje 72 karet ke „kolíčkování“.

48karet s analogovými hodinami.

24 karet s digitálním časem.

Účelem je na kartě „zakolíčkovat“ správný údaj k obrázku.

Karty doporučuji zalaminovat vzhledem k životnosti.

 

FIND MISTAKE AND FIX IT

Materiál obsahuje 112 karet k procvičení slovní zásoby a tvorby vět.

Dále k procvičení vytváření záporů či vytváření opaků přídavných jmen.

Karty jsou v přítomném čase prostém.

Použití: na kartách se setkáte se slovesy být, mít, umět a dalšími plnovýznamovými slovesy.

Karty můžete buď rozstříhat a náhodně procvičovat dané jevy, nebo nechat celou stránku, kterou zalaminujete a mazacím fixem nechat žáky kroužkovat chyby.

Úkolem je najít na kartě chybu a opravit ji.

Žák si vybere kartičku a nahlas ji přečte. Úkolem žáka je větu opravit tak, aby zazněla správná varianta.

1600 Kč

Slovní úlohy

Soubor 60 slovních úloh s řešením. Počítáme do 1000. 

Při oboustranném tisku vzniknou kartičky, kde z jedné strany je zadání a na její rubové straně je odpověď.

 

1000 Kč

Cena celkem

5 400 Kč

Nyní za zvýhodněnou cenu

4 200 Kč