Seznamte se „Média“ – 2. ročník – Mediální dílna – tištěná verze

Mediální výchova
 

1 600

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .
Více níže

Popis

 ÚVOD

Seznamte se „Média“ je komplexní, ucelený projekt pro první stupeň základní školy od prvního do pátého ročníku .

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

 1. třída –  Seznamujeme se s médii
 2. třída – Mediální dílna
 3. třída – Mediální dílna aneb zkusíme si to
 4. třída – Zpracování informací z médií
 5. třída – Nevěř všemu, co slyšíš

 

 • Jedinečný ucelený soubor napříč průřezovým tématem mediální výchova.
 • Soubor obsahuje podrobný návod jak zrealizovat projekt v každé třídě.
 • Pro každý ročník jsou připravené aktivity, které se neopakují.

 

Součástí projektu jsou i šablony pro vlastní výrobu reklamních prvků.

 

Nejefektivnější je projekt začít zařazovat do výuky od první třídy, pak mohou žáci na své znalosti postupně v jednotlivých ročnících navazovat. Také není žádnou překážkou projekt do jednotlivých ročníků aplikovat ihned, bez předchozí návaznosti.

Projekt je zcela přichystaný pro vás a již dále nevyžaduje další přípravu k projektovému vyučování.

Tato pomůcka Vás provede všemi body aktivit tak, abyste se dozvěděli vše podstatné a hned mohli projekt realizovat.

Projekt na téma: Seznamte se – „média“, je projektem nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Projekt je založený na aktivitách, které jako učitelé můžeme zanést do výuky a obohatit žáky v oblasti průřezového tématu „mediální výchova“, který je zakotvený v RVP.

Média jsou fenoménem dnešní doby. Svět se globalizuje, digitalizuje a média hrají v tomto neustále se zrychlujícím procesu nezastupitelnou roli. Je důležité vzdělávat a seznamovat žáky s médii a jejich možnostmi, jelikož pro příští generace budou zkrátka média součástí života.

Mnohdy jako učitelé nevíme, jak se postavit k novým tématům a jak je přiblížit žákům. Tento projekt vám pomůže při zařazování aktivit k tématu mediální výchova do výuky tak, že žáci získají nové poznatky v této oblasti, ale také se pobaví. V diskuzích vás tento projekt pomocí návodných otázek povede tím, co by žáci měli znát.

Doufám, že se vám bude projekt líbit a přeji vám příjemnou práci s ním.

 

Mgr. Lucie Krulichová

 

Cíl projektu jako pětiletého cyklu je:

 • Žák zjistí, co jsou to média.
 • Žák se seznámí s důležitou rolí médií v naší společnosti.
 • Žák prohloubí znalosti v oblasti mediální výchovy.
 • Žák se seznámí s kritickým myšlením a naučí se s ním pracovat, tudíž vytvářet si vlastní názor.
 • Žák se naučí prezentovat vlastní postoje, názory i svou práci před ostatními.
 • Žák kriticky vyhodnotí, že všechny zprávy z médií nejsou pravdivé.
 • Žák se naučí pracovat s mediálním sdělením.
 • Žák se vzdělá v oblasti mediální gramotnosti aneb osvojí si schopnost, jak žít s médii.
 • Žák se naučí ověřovat si a zpracovávat informace.
 • Žák si osvojí sociální dovednosti při práci ve skupině.
 • Žák získává zodpovědnost za svou práci a dodržování daných pravidel.
 • Žák si osvojí schopnost sebehodnocení a sebereflexe.
 • Žák si osvojí schopnost hodnocení ostatních.
 • Žák se kreativně zapojí do skupinové práce.
Katalogové číslo: V2025. Kategorie: ,