Soubor pracovních listů MA 3. ročník – tištěná verze

 

1 600

Pracovní listy do matematiky i s řešením na celý školní rok.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

Pracovní listy MATEMATIKA pro 3. ročník – Tištěná verze

Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok.

Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.

Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Na pracovní listy se vztahují autorská práva!

 

Pomůcka obsahuje:

 1. Počítáme do 100 bez přechodu.
 2. Počítáme do 100 s přechodem
 3. Počítáme do 100 s přechodem 2
 4. Zásobník příkladů 1
 5. opakujeme násobení 1-5
 6. násobení/dělení 6
 7. násobení/dělení 1-6
 8. násobení/dělení 7
 9. násobení/dělení 1-7 + počítání se závorkami
 10. násobení dělení 8
 11. 9.násobení/dělení 1-8
 12. násobení/dělení 9
 13. násobení/dělení 1-10
 14. Zásobník příkladů 2
 15. písemné sčítání dvoumístných čísel bez přechodu + zaokrouhlování
 16. písemné sčítání dvoumístných čísel s přechodem
 17. čísla do 1000
 18. porovnávání čísel do 1000 II
 19. sčítání/odčítání po stovkách
 20. sčítání/odčítání bez přechodu do 1000
 21. písemné počítání bez přechodu
 22. písemné počítání s přechodem
 23. zásobník příkladu 3
 24. dělení se zbytkem 1
 25. dělení se zbytkem 2
 26. násobení a dělení mimo obor násobilky
 27. násobení násobků deseti
 28. dělení násobků 10
 29. zásobník příkladů 4
 30. převody jednotek délky
 31. převody jednotek času
 32. slovní úlohy čas
 33. geometrické tvary
 34. geometrická tělesa
 35. přímka, bod, úsečka
 36. polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek
 37. přímky – testové úlohy
 38. trojúhelník
 39. čtyřúhelník
 40. kruh, kružnice