Soubor pracovních listů MA 4. ročník – PDF – Multilicence

 
novinka
garance_kvalitygarance_vraceni_penezgarance_podpory
 

1 900

Ucelený PDF soubor – Matematika pro 4. ročník
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

Pracovní listy MATEMATIKA

 Soubor pracovních listů je PDF dokument. PDF soubory obdržíte na vámi uvedený email po závazné objednávce.

Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok.

Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.

Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Vzhledem k okamžitému doručení pracovních listů po objednání zboží a tudíž možnosti jejich stažení a kopírování není možné závaznou objednávku stornovat.

Na pracovní listy se vztahují autorská práva!

 

Pomůcka obsahuje:

1. Písemné sčítání a odčítání do 1000

2. Písemné dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem

3. Aritmetický průměr 1

4. Znázornění a rozvinutý zápis 10.000

5. Sčítání čísel do 10.000

6. Odčítání čísel do 10.000

7. Pamětné násobení a dělení

8. Písemné násobení čísel

9. Písemné dělení čísel

10. Písemné dělení se zbytkem

11. Zásobník příkladů 1

12. Písemné násobení dvojciferným číslem

13. Svět financí

14. Římské číslice

15. Čísla větší než 10.000 porovnávání, zaokrouhlování

16. Pamětné počítání nad 10.000

17. Písemné sčítání nad 10.000

18. Písemné sčítání/odčítání nad 10.000

19. Příklady se závorkami, posloupnost početních operací

20. Zásobník příkladů 2

21. Přímá úměrnost

22. Práce s grafy

23. Zlomky 1

24. Zlomky 2

25. Aritmetický průměr 2

26. Počítáme s milionem

27. Zásobník příkladů 3

28. Jednotky délky

29.  Jednotky času

30. Jednotky objemu

31. Jednotky hmotnosti

32. Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

33. Trojúhelníková nerovnost

34. Osa úsečky, střed úsečky

35. Obvod trojúhelníku

36. Obvod, obsah čtverce a obdélníku

37. Čtverec, obdélník slovní úlohy

38. Souměrné útvary, osa souměrnosti

39. Orientace v prostoru

40. Tělesa, výpočet povrch krychle _____a kvádru

Na celý PDF soubor se vztahují autorská práva.

Katalogové číslo: 000056S. Kategorie: , , , Štítek: