Soubor pracovních listů pro anglický jazyk (3., 4., 5. třída) – tištěná verze

 

4 100

Ucelené PDF soubory pracovních listů pro celý školní rok.
Připravené hry k okamžitému použití najdete na konci soubor pracovních listů.

Přečtěte si více o souboru níže
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.

Více níže

Popis

Soubor pracovních listů je PDF dokument, který obdržíte na vámi uvedený email po závazné objednávce. Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok. Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál.

Pracovní listy jsou černobílé a připravené ke kopírování. Koupený soubor je možné volně kopírovat mezi učiteli vaší školy.

Vzhledem k okamžitému doručení pracovních listů po objednání zboží a tudíž možnosti jejich stažení a kopírování není možné závaznou objednávku stornovat.

Na pracovní listy se vztahují autorská práva!

3. třída – lze koupit samostatně zde

 • Didaktická pomůcka do hodin anglického jazyka pro 3. ročník
 • 22 pracovních listů ke kopírování, 26 listů s jejich řešením
 • Ke každému tématu připravena slovní zásoba
 • 46 námětů na hry

Pracovní listy

 • Colours + solution str. 5-8
 • Hello and goodbye + solution str. 9-12
 • School + solution str. 13-16
 • Toys + solution str. 17-20
 • Shopping (This is, Do you like?) + solution str. 21-24
 • Fruit and vegetables ( like/ don ́t like) + solution str. 25-28
 • Fruit and vegetables – slovní zásoba + solution str. 29-30
 • My home + solution str. 31-34
 • My body I. (have got) + solution str. 35-38
 • My body II. + solution str. 39-42
 • Have got/ has got + solution str. 43-46
 • Sport (can/ can ́t) + solution str. 47-50
 • Pets (What is it? It is a…) + solution str. 51-54
 • Animals + solution str. 55-58
 • Numbers 0–10 + solution str. 59-62
 • Prepositions + solution str. 63-66
 • Present continuous + solution str. 67-70
 • Sloveso TO BE + solution str. 71–74
 • What time is it? + solution str. 75–78
 • Halloween + solution str. 79-81
 • Easter + solution str. 82-84
 • Christmas + solution str. 85–87

Náměty na hry

 • YES / NO
 • Clap clap
 • What is…?
 • Simon says…
 • Tangled words
 • Kimmo’s game
 • Find the word
 • Word circles
 • Invisible letters
 • Bingo
 • Wake up
 • Chinese whisper
 • Hangman
 • Snake
 • Fruit and vegetables
 • Jigsaw
 • Bomb
 • Describe it
 • Word snap
 • Stand and sit
 • Show me
 • True or False
 • Treasure hunt
 • Draw together
 • I have got, Who hasgot?
 • Our trip
 • Describe your friend
 • Pantomime
 • Pairs
 • Catch the ball
 • Find me
 • Pet jingsaw
 • Fish race
 • What is missing?
 • Groups
 • Even or Odd (sudé nebo liché)
 • Where is it?
 • Listen and move
 • Draw it
 • Searching
 • Brainstorming
 • Who am I?
 • Find your partner
 • 2 minutes
 • Timetables
 • Find someone
  Who…

Hry/ Games

 • Warm up str. 89–95
 • Dobble Animals str. 96–102
 • I have got/ Who has got? str. 103–105
 • Aj – kolíčkovaná str. 106-113

4. třída – lze koupit samostatně zde

 • Didaktická pomůcka do hodin anglického jazyka pro 4. ročník
 • 26 pracovních listů ke kopírování, 26 listů s jejich řešením
 • Ke každému tématu připravena slovní zásoba v přehledných tabulkách
 • 44 námětů na hry

Pracovní listy

 • Sloveso TO BE + solution str. 5-8
 • Have got/ has got + solution str. 9-12
 • Alphabet (colours) + solution str. 13-16
 • My hobbies (Do you like?) + solution str. 17-20
 • There is/ there are + solution str. 21-24
 • My house. Where is it? + solution str. 25-28
 • Present simple + solution str. 29-32
 • Food and drink + solution str. 33-36
 • Days of the week + solution str. 37-40
 • Months of the year + solution str. 41-44
 • Clothes (his/ her) + solution str. 45-48
 • Weather + solution str. 49-52
 • Present continuous + solution str. 53-56
 • Past simple (was/ were) + solution str. 57-60
 • Past simple + solution str. 61-64
 • Past simple (procvičování) + solution str. 65-67
 • Animals (can/ can ́t) + solution str. 68-71
 • My town + solution str. 72–75
 • Describe people + solution str. 76–79
 • Family + solution str. 80–83
 • Time + solution str. 84–87
 • Job describtion + solution str. 88–91
 • All about me + solution str. 92-95
 • Easter + solution str. 96-98
 • Christmas + solution str. 99-101
 • Halloween + solution str. 102-104

Náměty na hry

 • 2 minutes
 • Who am I?
 • Find your partner
 • I have got,Who has got?
 • Describe and draw
 • Chinese whisper
 • Time ́s up
 • Catch the ball
 • Spell it
 • Come closer
 • Hangman
 • Pantomime
 • Describe it
 • Searching
 • Yes/No
 • Tangled words
 • Where is it?
 • Make me say „Yes, I do.“
 • Guess the routine
 • Tennis
 • Kimmo ́s game
 • Snake
 • Bomb
 • Invisible letters
 • Timetables
 • Treasure hunt
 • Find your group
 • Describe your friend
 • True or False
 • Clap clap
 • Stand and sit
 • Draw it
 • Word circles
 • Postcards
 • Mimes
 • Wake up
 • What did you do yesterday?
 • Pairs
 • Find me
 • Brainstorming
 • Draw together
 • Find someone,

Who…

 • Tell me
 • Write me a letter

Hry/ Games

 • Animals domino str. 106–109
 • Speaking cards str. 110–112
 • Find the words str. 113–118

5. třída – lze koupit samostatně zde

 • Didaktická pomůcka do hodin anglického jazyka pro 5. ročník
 • 25 pracovních listů ke kopírování, 25 listů s jejich řešením
 • Ke každému tématu připravena slovní zásoba
 • 45 námětů na hry

Pracovní listy

 • Cardinal numbers + solution str. 5-8
 • Ordinal numbers + solution str. 9-11
 • Alphabet + solution str. 12-15
 • My class + solution str. 16-19
 • Past simple questions + solution str. 20-23
 • Countries and nationalities + solution str. 24-27
 • Personal information, WH-questions + solution str. 28-31
 • Shopping (can/ can ́t) + solution str. 32-35
 • How much is it? (clothes) + solution str. 36-39
 • Present continuous questions+ solution str. 40-43
 • Present continuous tense + solution str. 44-47
 • Comparison of adjective + solution str. 48-52
 • Hobbies + solution str. 53-56
 • Prepositions + solution str. 57-60
 • I would like + solution str. 61-64
 • Some/ any/ a/ an + solution str. 65-68
 • Present simple positive tense + solution str. 69-72
 • Present simple negative tense + solution str. 73–75
 • Present simple questions + solution str. 76-79
 • Have/ has got + solution str. 80–83
 • Have to/ must/ musn ́t + solution str. 84–86
 • Future tense (will) + solution str. 87–90
 • Halloween + solution str. 91-93
 • Christmas + solution str. 94-96
 • Easter + solution str. 97-99

Náměty na hry

 • Groups
 • Bingo
 • Even or odd
 • Time ́s up
 • Catch the ball
 • Spell it
 • Kimmo ́s game
 • Find the word
 • Word circles
 • What did you do yesterday?
 • Pairs
 • Chinese whisper
 • Hangman
 • Flags
 • Treasure hunt
 • Tell me
 • Write me a letter
 • Snake
 • Bomb
 • True or False
 • Stand and sit
 • Tennis
 • Pantomime
 • Postcards
 • Mimes
 • Wake up
 • Possitive/comparative/ superlative
 • Find correct word
 • Compare your classmates
 • Come closer
 • Where is it?
 • Listen and move
 • Draw it
 • In a restaurant/shop
 • My wishes
 • Describe it
 • Some/a/an
 • Cards
 • Make me say „Yes, I do.“
 • Guess the routine
 • Twenty questions
 • Draw together
 • I have got. Who has got?
 • Our trip

Hry/ Games

 • Aj-kolíčkovaná TIME str. 101–113
 • Find mistake str. 114–122

Na závěr souboru se můžete těšit z připravených her. Dále je můžete použít pro výplň času, pokud někteří žáci budou mít zadanou práci hotovou.

 

Přeji vám příjemnou práci s nimi.

Mgr. Lucie Krulichová