Úkoly pro 3. třídu – JČ + MA – PDF – Multilicence

 

1 600

Soubor zábavných a hravých aktivit pro žáky 3. třídy.
Ucelený PDF projekt
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.
Více níže

Popis

Soubor zábavných a hravých aktivit pro žáky 3. třídy. Aktivity můžete využít na začátek hodiny, pro samostatnou práci rychlejších žáků, nebo i při reedukaci žáků s podpůrnými opatřeními.

 

Obsah souboru:

 • čtení s porozuměním 9 úkolů
  Text na A4, který nejprve žáci musí poskládat podle posloupnosti správně za sebou a následně správně odpovědět na otázky vztahující se k textu. Součástí je i jízdní řád a žáci musí vyhledat některé odpovědi i v jízdním řádu.
 • vyjmenovaná slova – desková hra
  Desková hra obsahuje jednu hrací plochu a kartičky s úkoly. Hráči se pohybují vpřed o tolik, kolik hodí na kostce. Pokud se zastaví na políčku barvy modrá, oranžová nebo růžová, vezmou si kartičku s příslušnou barvou a splní zadaný úkol.
  Modrá barva: Poznej o jakém vyjmenovaném slově se píše na kartičce.
  Oranžová barva: doplň správně i/í, y/ý.
  Růžová barva: Splň úkol napsaný na kartičce.
 • dělení se zbytkem – domino
  Úkolem žáků je seřadit karty tak, aby za každý příklad vložili správný výsledek.
 • zaokrouhlování na stovky – 70 karet
  Úkolem žáků je roztřídit kartičky ke správným příšerkám. Každá příšerka má svoji hodnotu. Podle toho, na jakou stovku číslo na kartičce žák zaokrouhlí, přiřadí číslo ke správné příšerce.
 • určování slovních druhů – 144 karet
  Na každé kartičce jsou 4 slova v různých barvách a čtyři slovní druhy. Úkolem žáka je označit barevně podle slova správný slovní druh.
 • určování podstatných jmen – 108 slov
  Úkolem žáka je najít na každé kartičce 2 tajemná slova ze šesti nabízených slov. V zadání mají napsáno, v jakém pádě a rodě má tajemné slovo být.
 • určování sloves – 64 slov
  Žák před sebe dostane kartu ve formátu A5. Na které je žluté sluníčko. Uprostřed je napsáno zadání, jaká slovesa má vybrat a jeho úkolem je vybarvit všechny paprsky, které zadání splňují.

Na celý PDF soubor se vztahují autorská práva.