Hry do anglického jazyka pro 3., 4., 5. ročník. Celkem 9 obsáhlých her. – PDF – Multilicence

 
garance_kvalitygarance_vraceni_penezgarance_podpory
 

1 650

9 obsáhlých her pro zpestření hodin anglického jazyka.
Multilicence pro učitele vaší školy.
Nakopírujte si libovolný počet kopií do hodiny.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Prodloužená splatnost až na 2 měsíce! Stačí do poznámek zadat datum splatnosti.
Učební pomůcky si lze objednat také telefonicky nebo e-mailem zde.

Více níže

Popis

Pro zpestření hodiny jsme pro vás připravili zábavné procvičování probíraného učiva v AJ. 

Na texty i obrázky se vztahují autorská práva!

Hry AJ – 3. třída

WARM UP – ZAHŘÍVAČKA

 • Kartičky jsou vhodné na úvod hodiny nebo pro oddechovou chvilku. 54 karet.
 • Žáci si úkoly mohou zadávat navzájem ve dvojících.
 • Kartičky je třeba vytisknout a nejlépe zalaminovat.

AJ –kolíčkovaná • Soubor obsahuje 42 karet ke „kolíčkování“.

Karty slouží k procvičení gramatiky v oblastech:

 • Sloveso TO BE (sloveso být)
 • Sloves CAN, HAVE GOT, LIKE
 • Slovní zásoby
 • WHAT –   WHERE – WHO – HOW

DOBBLE – ZVÍŘATA

 • Postřehová hra, kterou hrajeme s kulatými kartami
 • Každé dvě kartičky mají společný jeden symbol!
 • Úkolem je tento symbol najít a pojmenovat ho, samozřejmě v angličtině.
 • Hra obsahuje 31 karet –které můžete mezi žáky rozdělit
 • Na každé kartě je šest symbolů.
 • Hru můžete nechat hrát děti ve dvojicích.
 • Kruhová aktivita –každý žák má jednu kartičku, hrají ve dvojících se spolužákem po pravici, kdo rychleji najde společný obrázek. Na povel žáci předají svoji kartičku svému spolužákovi napravo/nalevo a zároveň novou kartičku dostanou.
 • Karty doporučuji zalaminovat, kvůli delší životnosti
 • Na kartách se objevuje následujících 31 obrázků zvířat:

I have got – Who has got (Já mám, kdo má)

 • Hra obsahuje 24 kartiček se základní slovní zásobou: ovoce, zelenina, hračky, lidské tělo nebo školní potřeby.
 • Kromě upevnění této slovní zásoby také trénujeme členy A, AN, SOME.
 • Upevňujeme vazbu se slovesem “have got”.
 • Trénujeme čtení a poslouchání.

Hry AJ – 4. třída

ANIMALS DOMINO

 • Hra obsahuje 28 dominových karet.
 • Na každé kartě je obrázek zvířete + popis dalšího zvířete, které má následovat
 • Aktivitu můžete využít jak v lavicích, tak individuálně nebo ve skupinách.
 • Cílem je seřadit za sebou karty tak, aby na sebe správně navazovaly.
 • Hru můžete dále také využít jako hru I have got –  who has got.
 • Kartičky doporučuji zalaminovat.

FIND THE WORDS

 • Soubor obsahuje 30 karet ke „kolíčkování“.
 • Karty slouží k procvičení slovíček z různých témat.
 • Žáci mají za úkol „zakolíčkovat“ nebo „zasponkovat“ vždy dvě slovíčka, která na kartičku nepatří (tzv. vetřelce)
 • Můžeme se ptát: „Proč jsi označil slovíčko glass?
 • V případě, že kartičky zalaminujete, mohou žáci kroužkovat fixem.
 • Stejně tak mohou fixem spojit obrázek uprostřed se správným slovíčkem.
 • Kartičky doporučuji zalaminovat.

SPEAKING CARDSHAVE GOT/ HAS GOT and THERE IS/ THERE ARE

 • Hra obsahuje 20 karet s tématy
 • Každá karta obsahuje 3-4 otázky na dané téma.
 • Karty si mohou žáci vylosovat, jak individuálně, tak do lavice.
 • Žáci dostávají náměty k tomu, aby procvičili anglickou gramatiku v oblastech:

Have got/Has got

There is/There are

 • Karty můžete využít i jako pohybovou aktivitu v hodině. Řeknete téma, žáci si musí vybrat z tématu jednu otázku a odpovědět na ni do sešitu, na papír či na mazací tabulku.

Hry AJ – 5. třída

AJ – kolíčkovaná -TIME

 • Soubor obsahuje 72 karet ke „kolíčkování“.
 • 48karet s analogovými hodinami
 • 24 karet s digitálním časem
 • Účelem je na kartě „zakolíčkovat“ správný údaj k obrázku.
 • Karty doporučuji zalaminovat vzhledem k životnosti.

Aj – FIND MISTAKE AND FIX IT

 • Materiál obsahuje 112   karet k   procvičení slovní zásoby a tvorby vět.
 • Dále k procvičení vytváření záporů či vytváření opaků přídavných jmen.
 • Karty jsou v přítomném čase prostém.
 • Použití: na kartách se setkáte se slovesy být, mít, umět a dalšími plnovýznamovými slovesy.
 • Karty můžete buď rozstříhat a náhodně procvičovat dané jevy, nebo nechat celou stránku, kterou zalaminujete, a mazacím fixem nechat žáky kroužkovat chyby.
 • Úkolem je najít na kartě chybu a opravit ji.
 • Žák si vybere kartičku a nahlas ji přečte. Úkolem žáka je větu opravit tak, aby zazněla správná varianta.

My father has got long hair. = My father hasn ́t got long hair.  = My father has got short hair.

Katalogové číslo: 0000S26. Kategorie: , ,